• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nowe laboratoria w strukturze ORLEN Laboratorium

07-01-2015  Informacje

​Z dniem 1 stycznia 2015 r. do struktur ORLEN Laboratorium została włączona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa spółki Pro-Lab należącej do Grupy ANWIL. Proces przejęcia objął zlokalizowane na terenie ANWIL: Laboratorium Nawozów, Laboratorium Tworzyw i Zespół ds. Zarządzania Jakością. Jednocześnie, na zasadach określonych w art. 231 § 1 Kodeksu Pracy, ORLEN Laboratorium przejęła 170 pracowników spółki Pro-Lab.
 
Realizowane zmiany właścicielskie są wynikiem prowadzonego w Grupie ORLEN procesu konsolidacji aktywów laboratoryjnych i weszły w życie na mocy podpisanej 5 grudnia 2014 r. umowy pomiędzy ORLEN Laboratorium i Pro-Lab. Przejęte laboratoria obejmują obsługą analityczną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w spółce ANWIL od analiz surowców, poprzez złożone analizy międzyoperacyjne, po analizy produktów.
ORLEN Laboratorium i Pro-Lab ściśle ze sobą współpracowały w ramach bieżącej działalności. Od czerwca 2013 r. łączyła je również unia personalna na poziomie Zarządu.
 
Przejęte laboratoria wykonują usługi również dla klientów innych niż ANWIL w zakresie :
• analiz z zakresu ochrony środowiska (m.in.: analizy wody, ścieków, gleby, powietrza, monitoring składowisk odpadów),
• analiz na stanowiskach pracy (m.in.: oświetlenie, mikroklimat, wentylacja, narażenie na hałas, czynniki chemiczne),
• analiz tworzyw sztucznych (w postaci mieszanek, granulatów, elementów gotowych oraz związanych z tym surowców),
• badań rolniczo- ogrodniczych (gleby, wody, podłoża organiczne).
 
Przeprowadzone działania konsolidacyjne są zgodne ze strategią PKN ORLEN zakładającą optymalizację struktury właścicielskiej Grupy ORLEN.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN