• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nowy Członek Zarządu ANWIL S.A.

03-08-2016  

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2016 roku powołała pana Waldemara Gabrusia na funkcję Członka Zarządu ANWIL S.A. Nowy Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za Pion Finansowy.

Waldemar Gabruś jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na Uniwersytecie Łódzkim.

Od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej, a więc od 2001 r. Waldemar Gabruś związany jest z Grupą ORLEN. Pracował w spółkach ORLEN Mechanika i Basell Orlen Polyolefins, a od 2008 r. jest zatrudniony w PKN ORLEN. Do października 2014 r. Dyrektor Biura Kontrolingu Petrochemii, a następnie Dyrektor Biura Kontrolingu Energetyki i Rozwoju.

W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zasiadał także w Radach Nadzorczych następujących spółek z Grupy ORLEN: ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. oraz Spolana a.s. Jest również Członkiem Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN