• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Obradowała Rada Nadzorca ANWILU SA

07-05-2008  Informacje

​W dniu 5 maja 2008 roku Rada Nadzorcza ANWILU SA powołała Panią Teresę Szeligowską - Wiceprezes Zarządu ANWILU SA, na funkcję pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora ANWILU SA.
 
Pani Teresa Szeligowska, po ukończeniu w 1970r roku studiów na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, rozpoczęła pracę zawodową w Zakładach Azotowych "Włocławek" (obecnie ANWIL SA). Awansowała na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej, poszerzając doświadczenie o pracę w różnych obszarach działalności Spółki, od służb związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem Human Resources do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 
Od października 1992r - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, I Zastępca Dyrektora Generalnego ZA "Włocławek".
Od kwietnia 1993r do 2002r pełniła funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomicznych ANWILU SA, zaś od dnia 20 grudnia 2002r pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego ANWILU.

Okres ten charakteryzował się najgłębszymi zmianami organizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi w ANWILU SA. Była inicjatorem unikalnych w skali kraju rozwiązań z zakresu controllingu i zarządzania finansami. Brała aktywny udział w realizacji poszczególnych etapów rozwoju ANWILU SA. Dzięki szerokiemu postrzeganiu wzajemnych zależności pomiędzy finansami, działalnością operacyjną i rozwojem Firmy istotnie przyczynia się do wykreowania ANWILU SA jako Spółki efektywnej, stabilnej finansowo, przynoszącej oczekiwane zwroty dla Akcjonariuszy, zdolnej do dalszego rozwoju - organicznego jak i poprzez dalsze akwizycje. Zdobyte doświadczenie i wypracowane rozwiązania aplikuje w na zakupionej przez ANWIL w 2006r czeskiej spółce Spolana a.s.

Jest wybitnym przykładem menedżera o szerokim doświadczeniu i ogromnej wiedzy praktycznej, pozyskiwanej i weryfikowanej przez długie lata pełnienia najbardziej odpowiedzialnych funkcji w Grupie Kapitałowej ANWIL SA. Ukończone liczne szkolenia menedżerskie stanowią uzupełnienie bogatej kariery zawodowej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN