• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Obradowali na temat SEVESO III

08-09-2016  

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją (6-7.09.2016 r.) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa, który właśnie trwa w naszej spółce.

Konferencja została poświęcona kwestiom dotyczącym uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków przez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzenia dodatkowych środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowaniu – w bezpiecznej odległości od nich – nowych inwestycji.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając jej uczestników powiedział: - ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia organizowanego przez Oddział Kujawsko – Pomorski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społeczności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach programu Bezpieczny ANWIL wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo procesowe. Nasza spółka działa prężnie od pół wieku, przechodziliśmy już czasy transformacji i trudności adaptacyjnych do nowych warunkach rynkowych, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie bezpieczeństwo pracy naszej załogi.

Wśród prelegentów konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi naszą spółkę byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

K. Wojdyło - wspólnie z prof. Adamem S. Markowskim – w czasie swojego wystąpienia przedstawili  metodykę wykonywania analiz zagrożeń i oceny ryzyka w celu realizacji raportu o bezpieczeństwie. Natomiast Piotr Mironiuk podzielił się doświadczeniami naszej firmy, związanymi z przygotowaniem wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

W drugim dniu konferencji, na terenie parkingu dla samochodów ciężarowych w okolicach bramy numer 2 naszego zakładu, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że zarówno jej poziom merytoryczny, jak i organizacyjny był na wysokim poziomie, być może więc tegoroczna inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na stałe wpisze się do kalendarze ogólnopolskich wydarzeń, poświęconych bezpieczeństwu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN