• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ograniczenie emisji N2O w ANWILU SA

24-07-2008  Informacje

​W dniu 24 lipca br. z udziałem prof. Macieja Nowickiego - ministra środowiska, uroczyście otwarto instalację redukującą emisję podtlenku azotu.
 
Efektem zrealizowanego przez ANWIL SA, we współpracy z ze spółką Vertis Enviromental Finance, przedsięwzięcia inwestycyjnego, jest nie tylko znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także transfer nowoczesnej technologii katalitycznej redukcji N2O, nie stosowanej dotychczas w przemyśle nawozów azotowych w kraju.
 
Zmniejszenie emisji podtlenku azotu jest realizowane w ramach mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation - JI) na podstawie decyzji 17/CP.7 "Metody i procedury wspólnego wdrożenia" określone w art. 6 Protokołu z Kioto przyjętej w dniu 10 listopada 2001 roku podczas siódmej Sesji Konferencji Stron UNFCCC.
 
N2O jest bardzo silnym gazem cieplarnianym: jego działanie jako składnika odpowiedzialnego za efekt cieplarniany jest 310 razy większe od CO2, związek bierny chemicznie o długim czasie rozkładu w atmosferze (około 150 lat). Zmniejszenie emisji N2O ma ogromne znaczenie z perspektywy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
 
W wyniku realizacji projektu ANWIL SA zmniejszy, w latach 2008-2012, emisję N2O o 3,5 mln ton w przeliczeniu na CO2.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN