• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Pierwszy Konkurs Grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

20-08-2014  

20 sierpnia, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o granty do wysokości 30 000 zł. Termin składania wniosków mija 22 września.
 
Fundacja ANWIL dla Włocławka to nowa inicjatywa włocławskiej spółki z Grupy ORLEN, wprowadzająca całkowicie nową jakość w relacje z najbliższym otoczeniem. Stosując w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu ANWIL od lat wspierał wiele dziedzin kultury, sportu i edukacji. Potwierdzeniem roli jaką firma odgrywa w środowisku lokalnym są liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania  otrzymane od władz oraz instytucji i organizacji z Włocławka.
 
Do udziału w konkursie grantowym zaproszone zostały wszystkie organizacje pozarządowe  i organizacje pożytku publicznego posiadające osobowość prawną  i mające siedzibę lub przedstawicielstwo we Włocławku.
W czasie konferencji prasowej, Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji podkreśliła:
 
„Fundacja ma wspierać lokalne projekty, służące aktywizacji mieszkańców Włocławka. Ma obejmować szerokie spektrum: od edukacji poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz wspieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy Włocławka. Szczególną uwagę chcemy poświęcić projektom skierowanym do ludzi młodych, którzy wkrótce mogą decydować o rozwoju naszego miasta.”
 
Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. całkowitego kosztu projektu i jednocześnie 30 tys. zł które są maksymalnym poziomem wsparcia.
 
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty realizujące  cele statutowe Fundacji  i dotyczące mieszkańców Włocławka, a okres ich realizacji nie  może przekroczyć 10 miesięcy.
 
Harmonogram konkursu:
• 22.09.2014 r. – termin składania wniosków wraz z załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego;
• 27.10.2014 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
• 27.10.2014 r. do 20.08.2015 r. – okres realizacji projektu i kwalifikowania wydatków;
• 21.09.2015 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdań z realizacji projektu.
Pełna informacja o konkursie, w tym szczegółowe kryteria i formularze konkursowe zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji:  www.anwildlawloclawka.pl
 
Konferencja prasowa Fundacji ANWIL dla Włocławka
 
DSC_0686.JPG
Konferencja prasowa Fundacji ANWIL dla Włocławka
Fot. Archiwum ANWIL
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN