• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Podwyższenie kapitału w Spółce Prolab

14-06-2008  Informacje

​Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Pro-Lab" Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.523.500 PLN, poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 15.235 o wartości nominalnej po 100 zł każdy udział. Termin zapłaty ceny oraz złożenia oświadczenia o objęciu nowoutworzonych udziałów wyznaczony był na okres 30 dni od podjęcia w/w uchwały. Prawo objęcia nowych udziałów przysługiwało dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych dotychczas udziałów, zaś wszystkie nieobjęte w terminie tym udziały miał prawo objąć ANWIL SA. W związku z powyższym ANWIL SA skorzystał z prawa dobrowolnego objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "PRO-LAB" w ilości 15.135 (piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć) udziałów o wartości po 100 zł każdy udział. Obecnie ANWIL posiada 18.158 udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym"Pro-Lab" co stanowi 99,32% wszystkich udziałów Spółki.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN