• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Poprawki dyskryminujące PCW odrzucone przez Parlament Europejski

29-11-2010  Informacje

​Głosowanie jakie miało miejsce w dniu 24 listopada zakończyło trwający ponad dwa lata przegląd Dyrektywy RoHS (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W trakcie przeglądu, próbowano wprowadzić do Dyrektywy RoHS poprawki, które mogłyby doprowadzić w przyszłości do ograniczenia stosowania lub nawet wyeliminowania  polichlorku winylu (jednego z głównych wyrobów ANWILU S.A.) ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Początkowo przeciwnicy polichlorku odnieśli klika sukcesów, z których najważniejszy to niekorzystne dla polichlorku winylu głosowanie w Komitecie ds. Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpiecznej Żywności Parlamentu Europejskiego.
Ostatecznie, Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów (640 głosów za przy 12 głosach wstrzymujących i 3 przeciwko) odrzucił proponowane poprawki, przyjmując argumentację m.in. europejskiego przemysłu PCW. Przeredagowana dyrektywa RoHS w obecnym kształcie w istotny sposób przyczyni się do budowania spójnej, w pełnej zgodnej z innymi aktami prawnymi Unii Europejskiej,  metodologii dokonywania oceny ryzyka związanego z substancjami stosowanymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Jak powiedział Jean-Pierre De Grève, z-ca Dyrektora Wykonawczego PlasticsEurope: ”Dzięki tej decyzji europejskie koła ustawodawcze potwierdziły, że prawo będzie stanowione w oparciu o solidne podstawy naukowe i będzie ono w dalszym ciągu sprzyjać rozwojowi konkurencyjności europejskiego przemysłu.” Dodając stwierdził, że „wyniki tego głosowania wskazują na zaufanie dla wysiłków przemysłu europejskiego w dziedzinie R&D i innowacji oraz stanowią zachętę do dalszego rozwijania działalności w tych dziedzinach.”

 
 
 

Marki Grupy ORLEN