• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Porozumienie pomiędzy ANWILEM S.A. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

05-10-2010  Informacje

​W dniu 5 października 2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANWILEM S.A. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Porozumienie w imieniu ANWILU S.A. podpisał Prezes Zarządu Remigiusz Paszkiewicz, a w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Rektor PWSZ prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński. Sygnatariusze porozumienia, mając na uwadze znaczenie i wzajemne korzyści wynikające ze współpracy sfery naukowej ze sferą gospodarczą, ustanowili formalną podstawę współpracy, która rozszerzy i wzmocni prowadzenie działań w obszarze wspólnych zainteresowań. Przedmiotem porozumienia są wspólne działania na rzecz rozwoju nauki
i przedsiębiorczości, wzmocnienia potencjału dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz kształtowania jej oferty edukacyjnej w sposób zgodny z potrzebami i oczekiwaniami gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego oraz ANWILU S.A.. Sygnatariusze zobowiązują się także do współdziałania w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa, do tworzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności finansowanych ze środków europejskich, do współpracy na rzecz organizacji studenckich praktyk i staży zawodowych, a także wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i sportowych.

f8dec98f.jpg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN