• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Posiedzenie Rady Nadzorczej ANWILU SA

16-12-2008  Informacje

Rada Nadzorcza powołała Pana Remigiusza Paszkiewicza na Członka Zarządu ANWILU SA z dniem 1 stycznia 2009 roku.
 
Podczas posiedzenia RN omówione zostały m.in. bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa, realizacja planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej ANWIL oraz założenia do Planu Średnioterminowego GK ANWIL na lata 2008-2013.

Termin kolejnego posiedzenia RN określony został na koniec stycznia 2009 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN