• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Instalacja ANWIL do produkcji nawozów azotowych jest zaawansowana w 80 proc.

20-12-2021  

Instalacja ANWIL do produkcji nawozów azotowych jest zaawansowana w 80 proc. ANWIL z Grupy ORLEN kontynuuje budowę instalacji do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy moce wytwórcze o około 50 proc. Inwestycja przyczyni się do poszerzenia oferty produktowej dla polskiego rolnictwa, a także powstania nowych miejsc pracy. Finalizacja projektu może też umożliwić wzrost zysku operacyjnego EBITDA ANWIL o około 57 mln EUR rocznie. 

ANWIL podpisał porozumienie z włoską firmą Tecnimont, które zakłada zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji na koniec 2022 roku, a oddanie jej do użytkowania do końca stycznia 2023 roku. Jest to związane z ograniczeniami w łańcuchu dostaw, z którymi mierzą się obecnie wszystkie firmy na świecie. Na mocy porozumienia zostanie przygotowany aneks do umowy dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w powstającym kompleksie produkcyjnym. Umowa z Tecnimont stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU. 

- Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów jest kluczowym projektem inwestycyjnym nie tylko w naszej spółce, ale także w ramach prowadzonych procesów rozwojowych w Grupie ORLEN. Przyczyni się on do umocnienia pozycji biznesowej spółki, gdyż do odbiorców naszych nawozów będzie trafiało o blisko pół miliona ton więcej nowych produktów spełniających najwyższe standardy jakościowe. O realizowanej przez ANWIL inwestycji myślimy także w kontekście strategicznego znaczenia dla polskiej gospodarki. Będzie to wsparcie dla rodzimego rynku i konkretne działanie w celu ograniczenia napływu do kraju nawozów z importu. Realizacja projektu potwierdzi także status ANWILU jako największego i zarazem najbardziej pożądanego pracodawcy w regionie – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL. 

W ramach rozbudowy trzeciej linii nawozowej powstaje nowoczesny kompleks instalacji, który będzie zawierał instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Projekt rozbudowy zakłada wzrost zdolności produkcyjnych ANWILU do 1 461 tys. ton rocznie. Portfolio produktowe spółki wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. ANWIL, oprócz znaczącej roli w produkcji nawozów, jest także liderem na polskim rynku w obszarze tworzyw sztucznych. Jest jedynym producentem w Polsce suspensyjnego polichlorku winylu wykorzystywanego w kraju i zagranicą w wielu gałęziach przemysłu.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN