• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Procedura wypłaty dywidendy

23-07-2007  Informacje

Dywidenda za 2006 rok wypłacana będzie dla wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. Punkt Obsługi Klienta we Włocławku, ul. Plac Wolności 15.

W celu otrzymania dywidendy Akcjonariusze proszeni są o:
  • dokonanie w CDM PEKAO S.A. POK we Włocławku zaległych wpłat za prowadzenie rejestru (12 zł na rok),
  • telefoniczne skontaktowanie się w terminie od dnia 17.07.2007r. do dnia 26.09.2007r. w dni robocze w godz. 9.00-17.00 z CDM PEKAO S.A. POK we Włocławku pod numerem telefonu (054) 231-37-27 w celu ustalenia terminu dokonania formalności związanych z wypłatą dywidendy,
  • zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w CDM PEKAO S.A. POK we Włocławku wraz z dowodem osobistym, zaświadczeniem o posiadanych akcjach i numerem rachunku bankowego, na który zostanie przelana kwota dywidendy.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
  • Biura Zarządu i Organizacji ANWIL SA, pod numerami telefonów (054) 237-24-22, 237-37-06, w dni robocze w godz. 8.00-14.30,
  • CDM PEKAO S.A. POK we Włocławku, pod numerem telefonu (054) 231-37-27, w dni robocze w godz. 9.00-17 00.
Jednocześnie informujemy, że dochodów z dywidendy nie uwzględnia się w żadnym zeznaniu podatkowym ani nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN