• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL zaprasza kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka

18-06-2014  

​Przypominamy, że do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka.
 
Rada Programowa jest jednym z organów statutowych Fundacji ANWIL dla Włocławka. Będzie, między innymi, oceniała i udzielała rekomendacji projektom zgłaszanym do Fundacji. Do pracy w Radzie Programowej ANWIL zaprasza osoby powszechnie szanowane, cieszące się dużym autorytetem i zaufaniem mieszkańców, a jednocześnie posiadające rozległą wiedzę i doświadczenie w sferach działań, które będzie wspierała Fundacja. Działalność członka w Radzie Fundacji nie wyklucza instytucji, organizacji lub stowarzyszenia, na rzecz której pracuje, z ubiegania się o wsparcie finansowe Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji jest funkcją społeczną.
 
Do tej pory chęć udziału w pracach Rady wyrazili:
Prof. Marian Szczepański – wieloletni Dyrektor Chóru Canto we Włocławku,
Marcin Piekarski - zaangażowany w sport młodzieżowy we Włocławku;
Jan Jabłoński - wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury we Włocławku i organizator Konkursu Poezji Śpiewanej, obecnie Browar B;
Mariusz Kaczmarek - Wiceprezes spółki Chemeko.
ANWIL w Radzie Programowej reprezentować będą Bożena Cichocka i Krzysztof Wojdyło. 
 
Kandydatury do Rady Programowej należy zgłaszać do 30 czerwca br.  drogą elektroniczną na adres: media@anwil.pl lub drogą pocztową na adres: ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek z dopiskiem Rada Programowa (decyduje data stempla pocztowego). Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie uzasadnienie kandydatury, dane kontaktowe kandydata oraz jego pisemną zgodę na udział w Radzie Programowej Fundacji (w przypadku drogi elektronicznej – skan zgody). Zgłoszenia mogą dokonać również urzędy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje oraz osoby fizyczne.
 
Wyboru członków Rady Programowej dokona Rada Fundacji do połowy lipca br., a jej pełny skład  zostanie podany w osobnym komunikacie. 
 
Dodatkowych informacji udziela Bożena Cichocka, e-mail: bozena.cichocka@anwil.pl   
 
 
 logout.jpg
 
 

ANWIL dla Włocławka

 
 
 

Marki Grupy ORLEN