• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych ANWILU na finalnym etapie realizacji

07-10-2022  

ANWIL z Grupy ORLEN kontynuuje budowę kluczowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, dzięki której zwiększy moce wytwórcze spółki o około 50 proc. i poszerzy ofertę produktową dla polskiego rolnictwa. Inwestycja została wykonana już w ok. 92 proc., a jej zakończenie planowane jest w czerwcu 2023 r. W wyniku realizacji projektu ANWIL wzmocni swoją pozycję konkurencyjną na rynku nawozów, a także jako największego pracodawcy w regionie.

ANWIL podpisał porozumienie z włoską firmą Tecnimont, które zakłada zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji na koniec czerwca 2023 r. i oddanie jej do użytku na koniec lipca 2023 r. Jest to wynikiem m.in zakłóceń w zakresie łańcucha dostaw oraz innych uwarunkowań makroekonomicznych, na które znaczący wpływ ma wojna w Ukrainie oraz pandemia. Na mocy porozumienia zostanie przygotowany aneks do umowy dotyczącej projektowania, dostaw  raz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w powstającym kompleksie produkcyjnym. Umowa z Tecnimont stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU.

Na terenie włocławskiej firmy powstają nowoczesne instalacje ciągu nawozowego. Inwestycja realizowana przez ANWIL obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Ich budowa zwiększy zdolności produkcyjne ANWILU z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów spełniających najwyższe standardy jakościowe – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Realizowana inwestycja, której wartość szacowana jest na ok. 1,7 mld zł, umocni pozycję ANWILU na rynku nawozów, a także jako największego pracodawcy w regionie. Po jej zakończeniu w spółce powstaną kolejne miejsca pracy.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN