• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozmawiali o wodzie i ściekach

30-09-2016  

Ponad 150 uczestników wzięło udział w X Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle, która odbyła się w dniach 21.-22.09.2016 r. w Wieńcu-Zdroju. Organizatorem wydarzenia był BMP, wydawca m.in. dwumiesięcznika Chemia Przemysłowa oraz portalu kierunekchemia.pl, natomiast ANWIL pełnił rolę honorowego gospodarza Konferencji.

Tematami, które zdominowały tegoroczną edycję przedsięwzięcia były: planowane zmiany zapisów Prawa wodnego, kwestie związane z efektywnym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową, oczyszczaniem ścieków, zagospodarowaniem osadów, a także przygotowaniem wody przemysłowej.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL, Dyrektor Operacyjny, otwierając Konferencję podkreślił, że rok 2016 jest szczególny dla włocławskiej firmy ze względu na fakt, że obchodzi 50-lecie działalności. - Te 50 lat to czas zdobywania doświadczeń, intensywnego rozwoju naszych instalacji, także w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy unikalną wiedzę i doświadczenia w tym zakresie. Dlatego bardzo się cieszę, że w trakcie tegorocznej Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle będą mieli Państwo okazję wysłuchać aż trzech referatów dotyczących doświadczeń naszej spółki w tym temacie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach zwracali uwagę, że Polska jest krajem, w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich. We wszystkich założonych na lata 2011-2030 scenariuszach emisji i zmian klimatu w naszym państwie zaobserwowano zmniejszenie się średniego rocznego odpływu jednostkowego. Fakt ten podniósł także Jacek Berdyn, Dyrektor ds. Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej, który przypomniał, że ujęcie wody dla ANWIL-u zostało wybudowane w końcu lat sześćdziesiątych, 13 km poniżej stopnia wodnego Włocławek, który – od ponad 40 lat – jest przyczyną przyspieszonej erozji dna Wisły. Mając na uwadze, że proces ten postępuje, należy przyjąć, że zwierciadło wody nadal będzie opadać, co – w okresie 25 lat – spowoduje obniżenie lustra wody o kolejny metr do rzędnej poniżej 41 m n.p.m. I o tym właśnie, jak ta sytuacja wpłynie na funkcjonowanie ANWIL-u, oraz jakie działania spółka zamierza w związku z tym podjąć, opowiedział uczestnikom konferencji Dyrektor Berdyn.

Prezentację poświęconą programowi poprawy efektywności układów wodno-ściekowych w Grupie Kapitałowej ORLEN na przykładzie instalacji PKN ORLEN oraz ANWIL-u przedstawili Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska oraz Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu. W trakcie swojego wystąpienia prelegenci poświęcili szczególną uwagę efektom finansowym, osiągniętym dzięki zintegrowanemu podejściu do zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Koncernie.

Ponadto Wojciech Wesołowski, Główny specjalista w Zespole Technologicznym wcielił się w rolę prowadzącego panel nr II pt. By dobrze przygotować wodę przemysłową, w ramach którego Jakub Karwaszewski, Kierownik Wydziału Gospodarki Wodnej zaprezentował doświadczenia eksploatacyjne, a także osiągane przez spółkę parametry wody ultraczystej, dostarczaną przez ANWIL na potrzeby bloku parowo-gazowego PKN ORLEN.

W drugim dniu wydarzenia jego uczestnicy – w zależności od wcześniej podjętych decyzji - wzięli udział w wizytach studyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku oraz w ANWIL-u. Firmę odwiedziło ponad 30 gości, którzy pod przewodnictwem Sławomira Pankiewicza,  Kierownika Wydziału Sieci i Gospodarki Ściekowej oraz Jakuba Karwaszewskiego zwiedzili oczyszczalnię ścieków pochodzących z instalacji produkującej PTA, suszarnię osadów nadmiernych oraz produkcję wody ultraczystej.

Także najnowszy numer magazynuChemia Przemysłowa w dużej mierze poświęcony jest gospodarce wodno-ściekowej. Dwumiesięcznik opublikował m.in. artykuł ekspercki Sławomira Pankiewicza pt. Przegląd technologii oczyszczania ścieków w ANWIL w ujęciu historycznym.

tworzywa

 
 
 

Marki Grupy ORLEN