• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Służby ratownicze doskonalą umiejętności

19-09-2008  Informacje

​19 września br. przeprowadzone zostały na terenie ANWILU SA i w okolicy, ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego o III stopniu zagrożenia.
 
Miały one na celu doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi, doskonalenie metod współdziałania służb ratowniczych chemicznych, medycznych, technicznych ze służbami miejskimi, Państwową Strażą Pożarną i Policją Państwową - biorącymi udział w akcji ratowniczej podczas hipotetycznej awarii chemicznej instalacji produkcyjnej. Sprawdzono jednocześnie sprawność funkcjonalną wyposażenia ratowniczego oraz stałych instalacji gaśniczych. Ćwiczenia służyły również wypracowaniu ewentualnych przedsięwzięć organizacyjno - technicznych zapewniających jeszcze większą efektywność akcji ratowniczo - gaśniczej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN