• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Strażacy z Kujaw i Pomorza mogą liczyć na ANWIL

27-10-2017  

Uroczysta-gala.jpgANWIL po raz kolejny zgłosił swój akces do programu prowadzonego przez PKN ORLEN za pośrednictwem jego fundacji korporacyjnej ORLEN – DAR SERCA, który ma na celu wspieranie zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. W tym roku chemiczna spółka przekaże dofinansowanie piętnastu jednostkom OSP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Włocławka.

PKN ORLEN wraz ze swoją fundacją korporacyjną już od 17 lat udziela pomocy jednostkom państwowych i ochotniczych straży pożarnych zgodnie z przyjętą polityką dobroczynności, której jednym z priorytetów jest ochrona zdrowia i życia. W te działania zaangażowany jest także ANWIL, który wspiera strażaków na Kujawach i Pomorzu.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN przekaże w tym roku na ten cel kwotę niemal 100 000 zł. Obdarowane jednostki mogą przeznaczyć wsparcie na wszelkie wydatki związane z ich doposażeniem, a tym samym poprawę ich gotowości bojowej. Finansowe wsparcie od ANWILU otrzymają m.in. Ochotnicze Straże Pożarne w Świeciu Przechowo, Wierzchucinie Królewskim, Dobrzyniu nad Wisłą, Kwieciszewie oraz Rypinie.

Uroczystość wręczenia czeków z udziałem Marii Sosnowskiej, Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN, Iwony Tandeckiej, Prezes Fundacji ORLEN – DAR SERCA oraz członków zarządu spółek z Grupy ORLEN odbyła się 27.10.2017 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie.

Jacek Podgórski,  Prezes Zarządu ANWIL S.A., przemawiając w trakcie gali, powiedział: - To człowiek jest i będzie najważniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie oraz sprzęt mogą wesprzeć proces zarządzania ryzykiem, a także ułatwić prowadzenie działań prewencyjnych, ale to ostatecznie wiedza, umiejętności i doświadczenie pojedynczych osób są kluczowym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednak sami Państwo wiecie, że nawet najlepiej wyszkolony i pełen poświęcenia strażak nie będzie mógł podjąć działań ratowniczych, jeśli nie będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt. Dlatego bardzo się cieszę, że ANWIL ma swój udział w podnoszeniu poziomu wyposażenia jednostek straży pożarnych w Polsce, a co za tym idzie podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa Państwa oraz tych, których Państwo chronią.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN