• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Świąteczne spotkanie z dystrybutorami naszych nawozów

07-12-2016  

Obszar Sprzedaży Nawozów zorganizował w ostatni poniedziałek tradycyjne spotkanie świąteczne z partnerami handlowymi. Było ono zarówno okazją do podsumowania kolejnego sezonu nawozowego, jak również umożliwiło przedstawienie planów naszej spółki na najbliższą przyszłość. Oczywiście nie zabrakło również życzeń z okazji nadchodzących Świąt oraz zbliżającego się 2017 roku.

W trakcie ostatniego w tym roku spotkania z dystrybutorami naszych nawozów słowo wstępne wygłosił Mirosław Kwiatkowski, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Sprzedaży, który przybliżył sytuację makroekonomiczną, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich 12 miesiącach. Prezes Kwiatkowski podkreślił, że 2016 r. z pewnością nie należał do szczególnie udanych dla producentów nawozów oraz ich partnerów handlowych. Zwrócił uwagę, że spółki nawozowe, notowane na giełdach, w ostatnich III kwartałach bardzo straciły na wartości. Yara - niemal 27 proc., CF Industries zaliczyła spadek o ponad 42 proc., a Grupa Azoty odnotowała 39 proc. utratę wartości. - Przyczyn tego faktu jest wiele, ale przede wszystkim jest to efekt wpływu na produkt finalny spadających cen płodów rolnych i dalszego wzrostu zapasów zbóż na świecie. Do tych dwóch głównych czynników determinujących kondycję firm nawozowych należy dodać także kwestie związane z globalnym wzrostem produkcji nawozów w krajach, w których gaz ziemny jest relatywnie tani, a więc w USA, Chinach i na Bliskim Wschodzie – powiedział M. Kwiatkowski, wskazując, że ANWIL jest w dobrej sytuacji, ponieważ jego działalność biznesowa opiera się na dwóch filarach – produkcji nawozów oraz PCW. Dlatego spadki naszej spółki w przychodach i ogólnych wynikach są zdecydowanie niższe niż te obserwowane u naszych konkurentów. Działając w tak trudnym - jak tegoroczne - otoczeniu również nieustannie pracujemy nad optymalizacją kosztów stałych oraz wzrostem efektywności.

Na spotkaniu obecny był również Dariusz Ciesielski, Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu Produktami Petrochemicznymi, Członek Rady Nadzorczej ANWIL S.A., który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z efektami synergii, wynikającymi z przynależności naszej spółki do Grupy ORLEN i korzyściami, jakie z tego tytułu płyną dla naszych partnerów biznesowych.

Następnie głos zabrała Kalina Sarnowska, Dyrektor ds. Sprzedaży Nawozów, która zaprezentowała pogłębioną analizę sytuacji, panującej na światowych rynkach nawozowych, z uwzględnieniem notowań surowców, głównie gazu ziemnego, mającego znaczący wpływ na ceny amoniaku i mocznika. Ponadto K. Sarnowska omówiła współpracę na linii ANWIL – dystrybutorzy nawozów, wskazując obszary, mające potencjał do poprawy, a dotyczące głównie terminowości odbiorów towaru przez naszych partnerów handlowych.

Agnieszka Multan, Główny specjalista, odpowiedzialny za trade marketing przedstawiła założenia oraz mechanizm konkursu adresowanego do rolników, który nasza spółka zamierza uruchomić w lutym przyszłego roku we współpracy z PKN ORLEN.

Oprócz Dariusza Ciesielskiego, z ramienia właściciela naszej spółki, w spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Tokarski, Dyrektor Wydziału Handlu Energią oraz Krzysztof Kamiński i Beata Gawryluk, reprezentujący Dział Handlu Detalicznego Energią Elektryczną i Ciepłem, którzy zaprezentowali naszym partnerom handlowym możliwość sprzedaży energii elektrycznej, produkowanej przez PKN ORLEN. Płocka spółka jako podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną oraz własne źródła wytwarzania, oferuje możliwość sprzedaży energii na bardzo korzystnych warunkach. Dodatkowo dystrybutorzy naszych nawozów odwiedzili blok parowo-gazowy, który PKN ORLEN wybudował we Włocławku.

W trakcie poniedziałkowego spotkania oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na złożenie świątecznych oraz noworocznych życzeń.

Mirosław Kwiatkowski - w imieniu wszystkich pracowników naszej spółki – przekazał partnerom handlowym najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia, a w Nowym 2017 Roku życzył przede wszystkim udanej realizacji celów biznesowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN