• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Tegoroczne wakacje z Fundacją ANWIL dla Włocławka

11-03-2015  

We wtorek 10 marca, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny konkurs grantowy zatytułowany  „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”. Celem inicjatywy jest wspieranie projektów zapewniających dzieciom i młodzieży z Włocławka ciekawy, a zarazem  bezpieczny sposób spędzenia wakacji w mieście. O granty w wysokości do 40 tys. złotych mogą ubiegać się włocławskie organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie konkursu odbyło się w Sali Kameralnej Centrum Kultury Browar B we Włocławku. W uroczystości, obok przedstawicieli Fundatora – firmy ANWIL,  udział wzięła Barbara Moraczewska, Wiceprezydent Włocławka, a także przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych.

„Zgodnie z mottem Fundacji - „Inspirujemy do kreatywności” – dążymy do realizacji najciekawszych pomysłów lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Jesteśmy przekonani, że wyłącznie pomysłowość i kreatywność włocławian mogą być źródłem sukcesów Fundacji,  tylko od nich zleży, jak będzie mocna i wyrazista. Pierwszy konkurs grantowy pokazał, że włocławskie organizacje pozarządowe mają wiele do zaoferowania mieszkańcom miasta. Oczekuję jednak, że kolejne edycje  przyniosą jeszcze więcej ciekawych rozwiązań, a Rada Programowa i Rada Fundacji będą miały sporo pracy, aby wybrać wyłącznie te  najlepsze.” – powiedział Arkadiusz Kazana, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych ANWIL otwierając spotkanie.

Całkowity budżet tej edycji konkursu wynosi 330 tys. złotych. O granty mogą aplikować włocławskie organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość pojedynczego grantu to 40 tys. złotych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu projektu, pozostałe 20% musi stanowić wkład własny  zgłaszającego.

Stawiamy na projekty, które będą miały przede wszystkim walory edukacyjne - stworzą uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzą do rozwoju, poszerzą zainteresowania, zwiększą wrażliwość na potrzeby innych, a także pogłębią wiedzę  i umiejętności praktyczne. Zależy nam, aby realizowane projekty rozwijały talenty uczestników oraz, co ważne, umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów  i zdobycie nowych doświadczeń. Liczymy, że zaprezentowane inicjatywy będą kierowane do jak najszerszej grupy młodych włocławian, wyrównując ich szanse na atrakcyjne spędzenie wakacji w mieście” – powiedziała Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Harmonogram konkursu:

  • 10 kwietnia 2015 r. – ostateczny termin składania wniosków, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego;
  • 20 maja 2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
  • 29 czerwca do 31 sierpnia 2015. – okres realizacji projektów.


Pełna informacja o konkursie, w tym szczegółowe kryteria i formularze konkursowe zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji ANWIL dla Włocławka:  www.anwildlawloclawka.pl​​​

ANWIL dla Włocławka

 
 
 

Marki Grupy ORLEN