• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji

31-05-2019  

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. podczas posiedzenia w dniu 31 maja 2019 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji. Decyzją Rady Nadzorczej w skład Zarządu ANWIL S.A. na kolejną kadencję został powołany pan Jacek Mendelewski, dotychczas piastujący to stanowisko.

Pan Jacek Mendelewski jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej o specjalności technologia chemiczna na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (Maszyny i urządzenia energetyczne) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo handlowe), a także Studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Niemal od samego początku kariery zawodowej zatrudniony w spółce ANWIL, w której konsekwentnie podążał drogą awansu, piastując kolejno następujące stanowiska: inżyniera procesu w Zakładzie Saletry, kierownika Wydziału Kwasu Azotowego, zastępcy kierownika, a następnie kierownika Zakładu Saletry, by w maju 2015 r. zostać Dyrektorem ds. Produkcji Nawozów.

10 listopada 2018 r. powołany w skład Zarządu ANWIL S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji.

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. powołała Zarząd spółki – w dotychczasowym pięcioosobowym składzie, tj. Prezes Zarządu – pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Administracji – pan Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży – pan Adam Jarosz, Członek Zarządu ds. Produkcji – pan Jacek Mendelewski oraz Członek Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju – pan Piotr Stróżyk – ze skutkiem powołania z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018. ​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN