• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji

09-11-2018  

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. podczas posiedzenia w dniu 9 listopada 2018 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji. Decyzją Rady Nadzorczej – z początkiem dnia 10 listopada 2018 r. – w skład Zarządu ANWIL S.A. został powołany pan Jacek Mendelewski.

Pan Jacek Mendelewski jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej o specjalności technologia chemiczna na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (Maszyny i urządzenia energetyczne) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo handlowe), a także Studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Niemal od samego początku kariery zawodowej zatrudniony w spółce ANWIL, w której konsekwentnie podążał drogą awansu, piastując kolejno następujące stanowiska: inżyniera procesu w Zakładzie Saletry, kierownika Wydziału Kwasu Azotowego, zastępcy kierownika, a następnie kierownika Zakładu Saletry, by w maju 2015 r. zostać Dyrektorem ds. Produkcji Nawozów.

Od 10 listopada 2018 r. Zarząd Spółki działa w składzie czteroosobowym: Prezes Zarządu – pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Produkcji – pan Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju – pan Piotr Stróżyk, Członek Zarządu – pan Jarosław Chmielewski.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN