• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju

31-05-2019  

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. podczas posiedzenia w dniu 31 maja 2019 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju. Decyzją Rady Nadzorczej w skład Zarządu ANWIL S.A. na kolejną kadencję został powołany pan Piotr Stróżyk, dotychczas piastujący to stanowisko.

Pan Piotr Stróżyk jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego studium bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Aktualnie realizuje studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Od początku swojej kariery zawodowej (1988 r.) aż do 2011 r. związany z handlem i dystrybucją.

W latach 2011 – 2018 zatrudniony w Energa Logistyka Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku Dyrektora Pionu Sprzedaży. Od kwietnia 2018 r. Dyrektor Biura Zakupów ANWIL S.A.

27 października 2018 r. powołany do Zarządu ANWIL S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju ANWIL S.A.

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. powołała Zarząd spółki – w dotychczasowym pięcioosobowym składzie, tj. Prezes Zarządu – pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Administracji – pan Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży – pan Adam Jarosz, Członek Zarządu ds. Produkcji – pan Jacek Mendelewski oraz Członek Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju – pan Piotr Stróżyk – ze skutkiem powołania z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018. ​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN