• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ANWIL S.A.

31-05-2019  

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. podczas posiedzenia w dniu 31 maja 2019 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ANWIL S.A. Decyzją Rady Nadzorczej na kolejną kadencję została powołana pani Agnieszka Żyro dotychczas piastująca to stanowisko.

Pani Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o.

Od września 1998 r. do marca 2017 r. związana zawodowo z ENEA Serwis sp. z o.o., konsekwentnie podążała ścieżką awansu, zajmując kolejne stanowiska w obszarze personalnym, aż do stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Od kwietnia 2017 r. Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o.

24 marca 2018 r. powołana na stanowisko Prezesa Zarządu ANWIL S.A.

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. powołała Zarząd spółki – w dotychczasowym pięcioosobowym składzie, tj. Prezes Zarządu – pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Administracji – pan Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży – pan Adam Jarosz, Członek Zarządu ds. Produkcji – pan Jacek Mendelewski oraz Członek Zarządu ds. Zakupów, Inwestycji i Rozwoju – pan Piotr Stróżyk – ze skutkiem powołania z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018. ​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN