• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zdobądź stypendium ANWILU i praktykuj z najlepszymi

08-01-2019  

Fundacja-ANWIL-wreczenie.jpgFundacja ANWIL dla Włocławka wesprze finansowo studentów – przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego – pochodzących z Włocławka i okolic. Na początek czeka na nich dziewięciomiesięczne stypendium, a następnie staż lub praktyka u jedynego polskiego producenta PCW i czołowego krajowego wytwórcy nawozów azotowych – spółki ANWIL.

O przyznanie stypendium w ramach programu „Młodzi z ANWILEM” mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów jednolitych na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, a także inżynieria produkcji.

Stypendystą fundacji korporacyjnej ANWILU mogą zostać mieszkańcy Włocławka (włączając gminę wiejską Włocławek) oraz okolicznych gmin – Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na dowolnej polskiej uczelni publicznej.

Przyszli stypendyści poza, wysoko punktowanymi na etapie oceny wniosków, dokonaniami naukowymi, powinni wykazać się średnią ocen co najmniej 4,0 uzyskaną w ostatnich dwóch semestrach studiów. Szansę otrzymania stypendium zwiększa także aktywność społeczna oraz udokumentowany udział w praktykach studenckich, stażach, kołach naukowych i wymianach międzynarodowych.

To pierwsza edycja studenckiego konkursu stypendialnego Fundacji ANWIL dla Włocławka. Od 2015 roku z tej formy wsparcia korzystają gimnazjaliści, a także ich starsi koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas 150 uczniów otrzymało stypendia o łącznej kwocie 385 tys. zł . Na niwie edukacji – oprócz programu stypendialnego – Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera  rozwój nowatorskich form nauki przedmiotów ścisłych, organizując konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM”.

Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Fundacji ANWIL dla Włocławka: www.anwildlawloclawka.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2019 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN