• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ANWIL S.A.

28-08-2014  

Zarząd ANWIL informuje, że z dniem 25 sierpnia 2014 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. Członka Rady Pana Jacka Czaplińskiego, Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w PKN ORLEN zastąpił w pełnieniu funkcji Pan Dariusz Ciesielski – Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu Produktami Petrochemicznymi w PKN ORLEN.
 
W związku z powyższym od 26.08.2014 r. w skład Rady Nadzorczej ANWIL wchodzą:
 
1. Piotr Chełmiński      -    Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Robert Jasiński        -    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Jacek Kowalewski    -    Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Andrzej Kisielewski  -    Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Ciesielski    -    Członek Rady Nadzorczej

 
 
 

Marki Grupy ORLEN