• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiana w składzie Zarządu ANWIL S.A.

01-09-2014  

​W dniu 1 września 2014 r. Rada Nadzorcza ANWIL S.A. oddelegowała do czasowego pełnienia funkcji Prezesa ANWIL S.A. na okres trzech miesięcy Pana Piotra Chełmińskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL S.A. i jednocześnie Członka Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład  Zarządu Spółki Pana Mirosława Kwiatkowskiego. Obecnie Zarząd ANWIL S.A. liczy czterech członków. 
 
Mirosław Kwiatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego, Podyplomowe Studium Zarządzania  (UMK)  oraz liczne kursy menedżerskie w zakresie rachunkowości, controllingu, a także doskonalenia umiejętności menedżerskich.
 
W dotychczasowej karierze zawodowej sprawował m. in. funkcje:  Prezesa Zarządu IZCH Soda Mątwy w Inowrocławiu (2012-2013), Wiceprezesa Zarządu IZCH Soda Mątwy (2010-2012), Prezesa Zarządu JZS Janikosoda w Janikowie (2005-2006).
 
Po dzisiejszej decyzji Rady Nadzorczej skład Zarządu ANWIL S.A. jest następujący:
1. Piotr Chełmiński – czasowo delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
2. Arkadiusz Banaszek – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny,
3. Krzysztof Dzuba – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
4. Mirosław Kwiatkowski – Członek Zarządu odpowiedzialny za Obszar Sprzedaży
 
 
 

informacje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN