• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w Zarządzie ANWILU S.A.

28-09-2010  Informacje

​Na posiedzeniu w dniu 27.09.2010, Rada Nadzorcza ANWILU S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego p. Remigiusza Paszkiewicza.  Swoją funkcję obejmie z dniem 1 października 2010 roku.
   Jednocześnie,  Rada Nadzorcza ANWILU S.A. powołała z dniem 1 października 2010 roku na stanowisko Członka Zarządu p. Tomasza Zielińskiego.
   Remigiusz Paszkiewicz związany jest z ANWILEM S.A. od 1 stycznia 2009 roku. Sprawował funkcje Dyrektora ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej.  Od dnia 29 czerwca 2010 roku pełnił jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.
   Tomasz Zieliński pełnił ostatnio funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Zakładów Chemicznych Police.
   Ponadto, w skład Zarządu ANWILU S.A. wchodzą: Krzysztof Dzuba – Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy oraz Krzysztof Kamiński - Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny i Rozwoju.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN