• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w akcjonariacie Spółki

02-11-2012  Informacje

​W następstwie prowadzonego przymusowego wykupu akcji, w dniu 31 października 2012 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uzyskał 100% udział w kapitale zakładowym ANWIL Spółka Akcyjna.
Właściciele akcji, które nie zostały złożone do wykupu przymusowego i podlegały unieważnieniu (wykaz akcji w załączeniu*), proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr. tel. 54/414-36-04 z Zespołem Obsługi Grupy Kapitałowej Spółki ANWIL S.A. w celu rozliczenia należności przysługujących im zgodnie z warunkami wykupu akcji.
 
*W dniu 26 października 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 209 (4074) poz. 14051 ukazało się ogłoszenie zawierające wykaz unieważnionych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela serii A ANWIL S.A., o wartości nominalnej 10,00 zł każda, objętych przymusowym wykupem akcji Spółki, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, którzy nie złożyli dokumentów akcji ani dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w stosownym terminie.
 
Załącznik:
 

akcje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN