• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Znaczący wkład ANWILU w ochronę atmosfery

09-12-2008  Informacje

​Problematyka zmian klimatu i ich prawdopodobnych skutków w skali światowej stanowi obecnie jedno z największych wyzwań cywilizacji. Także dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to jeden z priorytetów działania. W 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro społeczność międzynarodowa powołała do życia "Ramową Konwencję w sprawie zmian klimatu", w ramach której koordynowane SA wszystkie ważniejsze akcje międzynarodowe związane z walką z ocieplaniem klimatu Ziemi. COP 14 jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, w którym biorą udział delegacje rządowe z ponad 190 krajów.
 
W tym roku, po raz pierwszy Konferencji Klimatycznej towarzyszy wystawa pn. "Technologie dla ochrony klimatu" - jest to prezentacja konkretnych urządzeń i technologii przyjaznych klimatowi, ukazująca przykłady takich technologii w sposób atrakcyjny, nowoczesny i przystępny dla każdego.
 
Celem tej wystawy jest prezentacja najważniejszych i najbardziej spektakularnych przykładów urządzeń, instalacji, mechanizmów i całych technologii, które pozwalają na redukcję emisji gazów cieplarnianych i mogą być z powodzeniem przenoszone do innych krajów.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą z różnych stron świata - zgłoszenia nadesłano z 29 krajów.
 
Wystawa "Technologie dla ochrony klimatu" podzielona została na kilka ekspozycji tematycznych, takich jak: oszczędność energii, odnawialne źródła energii (energia słoneczna, energia z biomasy, energia wiatrowa), transport przyjazny środowisku.
 
Mamy i my swój istotny udział w wystawie, w działaniach na rzecz ochrony klimatu przede wszystkim. W dziale tematycznym pn. projekty różne prezentujemy model fragmentu instalacji Wytwórni Kwasu Azotowego, konkretnie stożków utleniaczy, w którym to węźle wdrożyliśmy w tym roku metodę redukcji podtlenku azotu ograniczającą emisję tego związku do atmosfery.
 
W instalacjach produkcji kwasu azotowego zastosowano w utleniaczu amoniaku katalityczny rozkład N2O w wysokiej temperaturze. W obecności wtórnego katalizatora w zakresie temperatur od 800 do 950 0C podtlenek azotu ulega rozkładowi na azot i tlen.

Celem wdrożenia tego projektu jest zmniejszenie emisji podtlenku azotu z dwóch linii produkcji kwasu azotowego z naszych Zakładów. N20 tworzy się w niepożądanej reakcji chemicznej zachodzącej w procesie katalitycznego utleniania amoniaku. Część podtlenku ulega rozkładowi już w reaktorze utleniania amoniaku, zaś podtlenek azotu nie rozłożony był do niedawna odprowadzany na zewnątrz z gazami resztkowymi. Podtlenek azotu jest gazem cieplarnianym, a jego działanie jako składnika atmosfery odpowiedzialnego za efekt cieplarniany jest 310 razy większe od CO2.
 
W wyniku dokonanej w naszych Zakładach modernizacji przewidywana redukcja emisji gazu cieplarnianego z obu instalacji kwasu azotowego wyniesie około 2300 ton N2O rocznie, co w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 daje 713 000 ton na rok. Naprawdę mamy być z czego dumni.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN