• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zrównoważony rozwój podstawą funkcjonowania ANWILU

08-11-2016  

ANWIL opublikował „Raport Odpowiedzialnego Biznesu”, w którym zaprezentował aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowane przez spółkę w latach 2014 – 2015. Wydawnictwo jest dowodem na to, że ANWIL konsekwentnie wdraża kolejne inicjatywy w obszarach, które – zgodnie z normą ISO 26000 – są elementami CSR.

Publikacja „Raportu Odpowiedzialnego Biznesu” jest dla włocławskiej spółki ważnym elementem budowania wiarygodności oraz wyrazem transparentności funkcjonowania. Dokument ma na celu poinformowanie opinii społecznej o podejmowanych przez przedsiębiorstwo działaniach, a jednocześnie – jak, w liście skierowanym do czytelników wydawnictwa, podkreśla Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL „deklaracją, że w dalszym ciągu będziemy konsekwentnie realizować przyjęte cele biznesowe z pełnym poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności”.

ANWIL w „Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu” zaprezentował zarówno wybrane praktyki CSR, realizowane na rzecz pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska, jak również przedstawił obszerne informacje dotyczące: Systemów Zarządzania Środowiskowego, Jakością i BHP, bezpieczeństwa procesowego oraz inwestycji proekologicznych, a także udostępnił dane dotyczące wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

- Nasi klienci, szczególnie ci, którzy planują ekspansję na rynki państw nienależących do Unii Europejskiej, częstokroć, aby móc uzyskać do nich dostęp, muszą poddać się bardzo restrykcyjnym audytom. Nierzadko badają one sposób, w jaki dostawca konkretnych produktów, czy chemikaliów bazowych realizuje idee zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich aspektach swojego funkcjonowania. Dlatego w tym roku postanowiliśmy w jednym wydawnictwie połączyć raportowanie środowiskowe oraz raportowanie dotyczące naszych aktywności na polu CSR. Stworzyliśmy tym samym kompendium wiedzy na temat naszej spółki, którego lektura pozwala m.in. na zapoznanie się z wyzwaniami, jakim ANWIL - ze względu na specyfikę produkcji chemicznej – musi sprostać. W udostępnianym wydawnictwie prezentujemy również bogactwo i różnorodność projektów, które realizujemy w poczuciu odpowiedzialności za otoczenie społeczne oraz środowisko naturalne. – podkreśla Paweł Wochowski, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu ANWIL.

„Raport Odpowiedzialnego Biznesu” dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, a internauci mogą się z nim zapoznać, odwiedzając stronę: http://www.anwil.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Strony/Raporty.aspx

 
 
 

Marki Grupy ORLEN