• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ANWIL S.A.

26-06-2019  

26 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ANWIL S.A., które zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ANWIL za rok obrotowy 2018 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za miniony rok, przeznaczając całą kwotę na kapitał zapasowy, a także przegłosowało udzielenie absolutorium
z wykonania obowiązków wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w 2018 roku.

Z dniem następnym po dniu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018 roku rozpoczyna się kadencja Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą 31 maja 2019 roku.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN