• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN


 

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

 


 

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚĆI WYBORU

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się raz w roku: w marcu. ​

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej: 

 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
 • B+R/R&D
 • Energetyki
 • Finansów
 • Inwestycji
 • IT
 • Laboratorium
 • Marketingu
 • Produkcji: Rafinerii i Petrochemii
 • Sprzedaży
 • Strategii i Rozwoju
 • Techniki
 • Utrzymania Ruchu
 • Zakupów

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym ​z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów


REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
 • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż: czerwiec b.r.
 • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży: lipiec b.r.


APLIKUJĘ NA STAŻ

123.png

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU

STRONA PROGRAMU STAŻOWEGO KIERUNEK ORLEN​
OGŁOSZENIA STAŻOWE SPÓŁEK GRUPY ORLEN W PROGRAMIE KIERUNEK ORLEN

 

 

​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN