• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kierunek ORLEN
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

 


 

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU

 

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku. 

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

 

§   Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa

§   B+R/R&D

§   Energetyki

§   Finansów

§   Inwestycji

§   IT

§   Laboratorium

§   Marketingu

§   Produkcji: Rafinerii i Petrochemii

§   Sprzedaży

§   Strategii i Rozwoju

§   Techniki

§   Utrzymania Ruchu

§   Zakupów

 

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

 

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w miarę możliwości - zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów. 


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 

§   wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym

§   spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem

§   informacja o zakwalifikowaniu na staż - maj/czerwiec b.r.

§   rozpoczęcie 6 - miesięcznych staży - lipiec b.r.
 

20200310image005.png 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU

 

 STRONA PROGRAMU STAŻOWEGO KIERUNEK ORLEN

 

OGŁOSZENIA STAŻOWE SPÓŁEK GRUPY ORLEN W PROGRAMIE KIERUNEK ORLEN​

​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN