• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kwas azotowy
Nazwa towaru:
  • handlowa - kwas azotowy techniczny 54,0%-60,0%,
  • systematyczna - kwas azotowy (V),
  • w języku angielskim - nitric acid,
  • w języku niemieckim – Salpetersaure,
  • w języku francuskim - acide nitrique.
 
Pobieranie i przygotowanie próbek do badań:
wg ZN-ANWIL SA-4:2006

Wymagania techniczne:
  • HNO3 (V), % (m/m.) 54,0%-60,0%,
  • Pozostałość po prażeniu, %(m/m.), nie więcej niż 0,05. 
     
Dodatkowa informacja:
Gęstość kwasu azotowego: 1,334-1,367 g/cm3

Pakowanie i transport:
Cysterny samochodowe o kodach: L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.
Kwas azotowy techniczny podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2031.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID):
KWAS AZOTOWY.
Klasa 8.
Grupa pakowania II
​​
Kontakt
Sprzedaż
tel.: +48 24 202 13 66
chemikalia@anwil.pl
 
 
 

Marki Grupy ORLEN