• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Woda amoniakalna
Nazwa towaru:
• handlowa - woda amoniakalna techniczna,
• systematyczna - wodorotlenek amonu,
• w języku angielskim - ammonia liquor,
• w języku niemieckim - technisches Ammoniakwasser.
 
Stopień czystości:
• czystość techniczna.
 
Postać:
• ciecz.
 
Wzór chemiczny:
• sumaryczny: NH4OH,
• masa cząsteczkowa: 35,046 (1975r).
 
Zastosowanie:
woda amoniakalna techniczna stosowana jest w przemyśle:
• gumowym,
• barwników,
• półproduktów organicznych, 
• nawozów sztucznych.
 
Wymagania techniczne:
• ciecz bezbarwna, przeźroczysta, o charakterystycznym, ostrym zapachu i silnie alkalicznym odczynie,
• amoniak (NH3), % (m/m): nie mniej niż 23,
• sucha pozostałość, % (m/m): nie więcej niż 0,01.
 
Pakowanie i transport:
• cysterny ze stali węglowej
 
Woda amoniakalna podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2672. Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM. Oficjalna nazwa przewozowa (RID): AMONIAK, ROZTWÓR. Klasa 8. Grupa pakowania III.

​​
Kontakt
 
Sprzedaż
tel.: +48 24 202 13 66 
chemikalia@anwil.pl
 
 
 

Marki Grupy ORLEN