• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dystrybucja gazu ziemnego

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

IRiESD GAZU.pdfInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu

Raport_OSD_z_konsultacji_dotyczących_IRiESD_Gazu.pdfRaport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD Gazu

Formularz zgłoszenia uwag do IRiESD

Zasady Zmiany Sprzedawcy Gazu Ziemnego


Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego

Plan_wprowadzania_ograniczeń_w_poborze_gazu_ziemnego_wysokometanowego_2021_wyciąg_www.pdfPlan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego Nr 1/2021 - listopad 2021


Wzór umowy dystrybucyjnej

Odbiorca_końcowy.zipZUD będący Odbiorcą końcowym

Odbiorca_nie_końcowy.zipZUD nie będący Odbiorcą końcowy


Taryfa dla usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

ANWIL_Taryfa_12_DPG_ważna_od_01_09_2021.pdfTaryfa Nr. 12 dla usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego [obowiązuje od 01.09.2021r]


Aktualna lista Sprzedawców z urzędu paliwa gazowego działających na obszarze działania OSD ANWIL S.A.

Aktualna list sprzedawcow z urzedu.pdfAktualna lista Sprzedawców z urzędu paliwa gazowego


Aktualna lista Sprzedawców paliwa gazowego, z którymi OSD ANWIL S.A. zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji:

Aktualna lista Sprzedawców paliw gazowych z którymi OSD zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji.pdfAktualna lista Sprzedawców paliwa gazowego


Kontakt:

Biuro Handlu Energią i Mediami
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

Witold Chmielewski
Starszy Specjalista
tel. 601-402-488
email: witold.chmielewski@anwil.pl​​​​​​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN