• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
REMIT

REMIT - planowane i nieplanowane zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w ANWIL S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ANWIL S.A podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zmniejszenie_zuzycia_energii_elektrycznej_07042016.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (7.04.2016)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (19.04.2016)

Zmniejszenie-Zuzycia-Gazu-Ziemnego-06062016-30062016.pdfPlanowane i nieplanowane zmniejszenia zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (06.06.2016 - 30.06.2016)

Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego (29.05.2016 - 01.06.2016)

Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego (29.05.2016 - 23.06.2016)

zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-w-ANWIL-SA-13092016.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (13.09.2016)

Zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-w-ANWIL-SA13092016-29102016.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (13.09.2016 - 29.10.2016)

Zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-12112016-16112016.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej (12.112016 - 16.11.2016)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(31.03-02.04.2017).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(31.03-02.04.2017)

zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-w-ANWIL-S.A.(0505-10052017).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(05.05-10.05.2017)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(05.06-12.06.2017)

zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_17062017_06072017.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (17.06.2017-06.07.2017)

zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_05092017_17092017.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (05.09.2017-17.09.2017) 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(11.09-25.09.2017).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (11.09.2017-25.09.2017)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_16102017_20112017.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (16.10.2017-20.11.2017)

zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_11112017_18112017.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (11.11.2017-18.11.2017)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_24112017_14122017.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (24.11.2017-14.12.2017)

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(12.12-22.12.2017).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (12.12.2017-22.12.2017)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_07052018_20052018.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (07.05.2018-20.05.2018)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.05-18.05.2018).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (13.05-18.05.2018)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(09.06-14.06.2018).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (09.06-14.06.2018)

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.07-08.08.2018).pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.07-08.08.2018)

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.07-06.08.2018)update.pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.07-06.08.2018)update

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.09-21.10.2018).pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.09-21.10.2018)

Zmniejszenie _zuzycia_gazu_ziemnego_10102018_26102018.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (10.10.2018-26.10.2018)

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.09-21.10.2018)ver.1.pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.09-21.10.2018)ver.1

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.02-22.02.2019).pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.02-22.02.2019)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.03-13.03.2019).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.03-13.03.2019)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_04042019_23042019.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (04.04.2019-23.04.2019)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_05052019_12052019.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (05.05.2019-12.05.2019)

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_29052019_26062019.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (29.05.2019-26.06.2019) 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.07-18.07.2019).pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.07-18.07.2019)

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.07-17.07.2019)korekta1.pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(08.07-17.07.2019)korekta1 

Zmniejszenie_zużycia_gazu_ziemnego_24082019_04102019.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (24.08.2019-04.10.2019) 

Zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-w-ANWIL-SA-2108-28082019.pdf Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (21-28.08.2019)​​​

Zmniejszenie-zuzycia-energii-elektrycznej-w-ANWIL-SA-2108-30082019-Korekta.pdf Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (21-28.08.2019)​​​ - korekta​​

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.09-07.10.2019).pdfzmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.09-07.10.2019)

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.09-07.10.2019)-korekta.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(30.09-07.10.2019)-korekta 

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-16.11.2019).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-16.11.2019)

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-16.11.2019)korekta.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-16.11.2019)korekta

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-21.11.2019)korekta 2.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(14.10-21.11.2019)korekta 2

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.11-02.12.2019).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.11-02.12.2019)

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.11-05.12.2019)kor.1.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(27.11-05.12.2019)kor.1

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.12-21.12.2019).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.12-21.12.2019) 

 Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.12-19.12.2019)kor.1.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(13.12-19.12.2019)kor.1 

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_19012020_26012020.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (19.01.2020-26-01-2020)

 Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_21032020_29042020.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (21.03.2020-29.04.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_15042020_19052020_aktualizacja_komunikatu_nr2.pdf Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (15.04.2020-19.05.2020) aktualizacja komunikatu nr.2

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_27032020_03042020.pdf Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (27.03.2020-03.04.2020)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (03.04-14.04.2020).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (03.04-14.04.2020)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. korekta(03.04-17.04.2020).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. korekta(03.04-17.04.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_27042020_08052020.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (27.04.2020-08.05.2020) 

 Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_27042020_08052020.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(06.05-07.05.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_15042020_21052020_aktualizacja_komunikatu_nr2.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (15.04.2020-21.05.2020) aktualizacja komunikatu nr.2

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_15042020_04062020_aktualizacja_komunikatu_nr2.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (15.04.2020-04.06.2020) aktualizacja komunikatu nr2

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(09.07-20.07.2020).pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A.(09.07-20.07.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_26092020_30102020.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (26.09.2020-30.10.2020)​​

Zmniejszenie_zużycia_en_el_01122020_14122020.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (01.12.2020-11.12.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_07122020_08122020.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (07.12.2020-08.12.2020)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_07122020_31122020_aktualizacja_komunikatu_nr4.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (07.12.2020-31.12.2020) aktualizacja komunikatu nr4

Zmniejszenie_zużycia_en_el_06042021_01072021.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (06.04.2021-01.07.2021)

Zmniejszenie_zużycia_en_el_04042021_06042021.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (04.04.2021-06.04.2021)

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_27042021_20052021.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (27.04.2021-20.05.2021)

Zmniejszenie_zużycia_en_el_03072021_07072021.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (03.07.2021-07.07.2021)

Zmniejszenie_zużycia_en_el_07072021_09072021_aktualizacja.pdfZmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ANWIL S.A. (07.07.2021-09.07.2021) aktualizacja komunikatu nr3

Zmniejszenie_zuzycia_gazu_ziemnego_050921_120921.pdfZmniejszenie zużycia gazu ziemnego w ANWIL S.A. (05.09.2021-12.09.2021)

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN