• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna i gaz ziemny

ANWIL, jako jeden z największych odbiorców przemysłowych gazu posiada koncesje na:

  • dystrybucję paliw gazowych (PPG)
​​

Decyzją Prezesa URE znak DPE-4721-38(5)/2010/738/KJu z dnia 30 czerwca 2011 roku, z późn. zmianami ANWIL został wyznaczony na Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazu.
Dystrybucja gazu ziemnego przez ANWIL realizowana jest tylko i wyłącznie do odbiorców przemysłowych.

ANWIL posiada również koncesje w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla odbiorców zlokalizowanych na jego obszarze.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN