• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Canvil Mg
To uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).
Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
Zawarty w CANWILU magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 
Parametry:

​Lp. Wymagania
1 ​*)Zawarto​ść azotu całkowitego jako suma azotu azotanowego i amonowego, % (m/​​​​​​​​​​​m) ​27,0 (-0,8%**)
2 ​Zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m) 4,0 (-0,9**)
3 ​Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż ​0,8
4 ​Zawartość granulek o wymiarach (1÷6,3) mm, % (m/m), co najmniej​
96
5 ​Postać ​granulki
​​​*) Zawartość azotu azotanowego stanowi około 50% zawartości azotu całkowitego i zawartość azotu amonowego stanowi około 50% zawartości azotu całkowitego.

**) Dopuszczalne tolerancje wg Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 zał. II p.1.1 i p.3

INFORMACJA DODATKOWA:
Nawóz zawiera wapń w postaci CaCO₃. Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5% (m/m)​.

Przechowywanie:
• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),
• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).
 
Transport Canvilu Mg nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).
.
​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN