• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Canvil Mg

PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY N (Mg) 27 (+4,0)​

To uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).

Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.

Zawarty w Canvilu Mg magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 
Parametry:

​Lp. Wymagania
1​

*) Zawartość azotu całkowitego jako suma azotu azotanowego i amonowego, %  (m/m)​​

27*
​2 ​Zawartość azotu azotanowego,  % (m/m)     

​13,5 *
​3 ​Zawartość azotu amonowego,  % (m/m) ​13,5*
​4 ​Zawartość całkowitego tlenku magnezu (MgO), %  (m/m) ​4,0*
​5 ​Zawartość  rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu (MgO), %   ​1,0*
​6 ​Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż  ​0,8
​7 ​Zawartość granulek o wymiarach  (1 - 6,3) mm, % (m/m), co najmniej  ​96*

​8 ​Postać               ​granulki
*) Dopuszczalne tolerancje wg Rozporządzenia (UE) 2019/1009 CZĘŚĆ III

 

Przechowywanie:

• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),

• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).

 

Transport Canvilu Mg  nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).​​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN