• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nawozy azotowe

Nasze nawozy azotowe – saletra amonowa i saletrzak (CANWIL S oraz CANWIL z magnezem) – gwarantują wysoką efektywność plonów i ekologiczne bezpieczeństwo. Wszystkie produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i spełniają wymagania Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku. Uczestniczymy w Programie „Opieka nad Produktem”, realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów EFMA. Wymagania Programu są znacznie bardziej rygorystyczne niż istniejące uwarunkowania prawne, zobowiązując producentów nawozów do tego, by ich produkty na każdym etapie łańcucha wartości - od pozyskiwania surowców po końcowe zastosowanie nawozu – były nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego. ​​​​​​​​​​

 

Sprawdź ofertę Grupy ORLEN dla rolnictwa

 

​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN