• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Media
Energia elektryczna dostarczana trzema liniami 230kV z różnych kierunków sieci państwowej oraz z własnej elektrociepłowni przetworzona na następujące parametry:

NN
660/380V  -10/+5% ,3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
400/230V  -10/+5% ,3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz

WN
 6 kV   -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
10 kV   -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
110 kV  -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz

Dla oświetlenia i sygnałów kablowych: 220 V, AC


Para wodna o parametrach:

Para niskociśnieniowa
 • ciśnienie (min/norm/max): 0.686/0.784/0.988 MPa
 • temperatura (min/norm/max): 200/210/215 oC
Para średniociśnieniowa
 • ciśnienie (min/norm/max) 1.765/1.863/2.059 MPa
 • temperatura (min/norm/max) 245/250/255 oC
Para wysokociśnieniowa
 • ciśnienie (min/norm/max) 3.6/3.9/4.1 MPa
 • temperatura (min/norm/max) 400/ - /429 oC
Powietrze pomiarowe, techniczne oraz azot o parametrach:

Powietrze pomiarowe
 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: otoczenia; norm: otoczenia; max: 40
 • punkt rosy: -40oC
Powietrze techniczne
 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: otoczenia; norm: otoczenia; max: 40
 • punkt rosy: -30oC
Azot LP
 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj. max: 0,01
Azot MP
 • ciśnienie (MPa g): min: 1,35; norm: 1,6
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj. max: 0,01
Tlen 
 • ciśnienie (MPa g): min: 0,7; norm: 0,78
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj.  99,7
Woda chłodnicza
 • ciśnienie zasilania (MPa g): min: 0.3; norm: 0.48; max: 0.58
 • ciśnienie powrotne (MPa g): min: 0.15; norm: 0.25; max: 0.58
 • temperatura zasilania (oC): min: 19; norm: 25; max: 27
 • różnica temperatur: 10oC
 • współczynnik zanieczyszczeń (m2hK/W): 0.0006
 • pH: 8 do 8.5
 • twardość całkowita (mval/l): max 18
 • twardość węglanowa (mval/l): max 14
 • zawartość chlorków (mg/l): max 500
Woda zdemineralizowana - nadająca się zarówno do zasilania kotłów parowych jak i do celów procesowych:
 • ciśnienie zasilania (MPa g): min: 0.1; norm: 0.3; max: 0.65 
 • temp. zasilania (oC): min: 10; norm: 20 ; max: 35 
 • pH: 6 - 8 
 • krzemionka (mg/l): max 0.02
 • resztkowa zawartość żelaza (mg Fe/l): max 0.01
 • przewodnictwo właściwe (mikroS/cm): max 1
 • twardość całkowita (mval/l): nie wykrywalna
Woda dekarbonizowana:
 • ciśnienie zasilania min/norm/max (MPa g): 0.2/0.35/0.4
 • temperatura zasilania min/norm/max (oC): 2/12/25
 • pH: 9,3 - 10.5 
 • chlorki (mg/l): <160 norm: 80 – 120
 • siarczany (mg/l): <120 norm: 40 – 100
 • zawartość żelaza (mg Fe/l): max 0.1 
 • mętność NTU < 1
 • twardość całkowita (ppm): <165 
 • twardość wapniowa (ppm): <110 
 • zasadowość (mval/l) „m” <0,8 
 • zasadowość (mval/l)  „p” <0,4
Woda rzeczna i pożarowo-gospodarcza:
 • ciśnienie zasilania:
  • woda rzeczna min/max (MPa g): 0,2 / 0,3
  • woda pożarowo-gospodarcza min/norm/max (MPa g): 0,45/0,6/0,95
 • temperatura zasilania min/max (oC): 2 / 25 
 • pH: 7.4 do 8.2 
 • twardość całkowita (mval/l): 4.5 do 5,5 max 8,2 
 • twardość węglanowa (mval/l): 3.5 do 4.5 max 6,5 
 • chlorki (mg/l): <160 norm: 80 – 120 
 • siarczany (mg/l): <120 norm: 40 – 80
Woda ciepła do celów grzewczych o parametrach:
 • temperatura wody sieciowej (tz/tp): min.- 52/44oC, max.- 110/77 oC  
 • ciśnienie zasilania: robocze - 0,7 MPa, max - 1,6 MPa
Woda pitna
 • ciśnienie zasilania min/norm/max (MPa g): 0.2/0.4/0.5 
 • temperatura zasilania min/norm/max (oC): 8/12/20 
 • pH: 7.4 do 7.6
 • twardość całkowita (ppm): < 450
 • chlorki (mg/l): 20 – 30
 • mętność NTU < 1
Gaz ziemny o parametrach:
 • metan (mol. %): > 92 
 • azot (mol. %): < 5 
 • etan (mol. %): < 2 
 • propan i wyższe węglowodory (mol. %): < 4  
 • H2S (mg/Nm3): < 7.0 
 • wartość opałowa(MJ/Nm3): >33,7 
 • ciśnienie SRPG  dla PCV / SRPG dla EC (norm) (MPa g): 0.4 / 0.35 
 • temperatura min/norm/max (oC): otocz./otocz./otocz.
Istnieje możliwość odbioru nieorganicznych oraz organicznych ścieków przemysłowych a także ścieków bytowych do nowoczesnej mechaniczno-chemicznej oraz biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych o zdolności przepustowej 25.000 m3/dobę. Istnieje możliwość przyjęcia odpadów organicznych ciekłych i gazowych (w tym związki chloroorganiczne) do istniejącej instalacji termicznej utylizacji, w ilościach:

- gazowe: do 250 kg/h;
- ciekłe: do 300 kg/h;
- stałe: w perspektywie 4¸5 lat możliwość odbioru odpadów stałych.

 
 

Marki Grupy ORLEN