• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Półprodukty i surowce
Amoniak ciekły o parametrach:
 • amoniak (min):
  I gatunek: 99.85%
  II gatunek: 99,4%
 • pozostałość po odparowaniu
  I gatunek: 0.15%
  II gatunek: 0.6%
 • żelazo (max): 5 mg/l
 • stan skupienia: ciecz
Ilość: do 500 t/dobę (istnieje możliwość zaopatrywania również amoniakiem gazowym)

Wodór o parametrach:
 • wodór: 99.2% obj. min.
 • chlor: 0.1÷0.4 (ppm wag)
 • tlen: 0.2÷0.8% obj.
 • związki chloroorganiczne: 4.7 mg/Nm3
 • woda: w nasyceniu @ 2.8 MPa g.
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 2.8/2.8/3.3
 • temperatura oC: norm. otoczenia
 • stan skupienia: gaz
Ilość: do 6.000 Nm3/h

Kwas solny o parametrach:
 • stężenie HCl: 24÷29%
 • SO42-: 0.05% max
 • Fe2+: 0.005% max
 • związki utleniające wp. na Cl2: 0.005% max
 • związki organiczne: 0.1% max
 • arsen: 0.0002% max
 • pozostałość po prażeniu: 0.05% max
 • stan skupienia: ciecz
Ilość: 200 t/m-c (w.p. 100%)

Chlor ciekły o parametrach:
 • chlor: 99.50 % min
 • woda: 10 max
 • NCl3: 10 max
 • inne gazowe: H2, N2, O2, CO, CO2, inerty - zbilansowane
 • nielotne pozostałości: 10 max
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 0.35/1.06/1.50
 • temperatura min/norm/max (oC): -20/+20/+25
 • stan skupienia: ciekły
Ilość: do uzgodnienia (istnieje możliwość zaopatrywania również chlorem gazowym)

Ług sodowy (20%) o parametrach:
 • NaOH: 18-22; średnio 19,5
 • NaCl: 0,02
 • Na2CO3: 0.1 max; średnio: 0,07
 • Fe2O3: 0.001 max; średnio: 0.0003
 • SiO2: 0.0001 max; średnio 0.00002
 • Na2SO4: 0.02 max; średnio: 0.01
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 0.7/0.7/0.9
 • temperatura min/norm/max (oC): otocz./otocz./27
Ilość: do 176.000 ton/rok

Solanka (roztwór NaCl) o parametrach:
 • NaCl (g/dm3): 310÷322
 • Ca2+ (g/dm3): 0,19÷0,87
 • Mg2+ (g/dm3): 0,08÷0,38
 • SO2-4 (g/dm3): 1,05÷2,20
 • NH4 (%): 0,0002÷0,0008
 • pH: 6,0÷7,2
 • HCO3 (g/dm3): 0,12÷0,50 

Gaz syntezowy o parametrach
:
 • wodór (% obj.): 74,31
 • azot (% obj.): 24,54
 • metan (% obj.): 0,86
 • argon (% obj.): 0,29
 • woda (% obj.): 0,20
 • tlenek węgla (ppm max.): 10
 • dwutlenek węgla (ppm max.): 10
 
 

Marki Grupy ORLEN