• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Baza laboratoryjna

Korzystamy z usług wyspecjalizowanego laboratorium, w którym wykonujemy wszystkie niezbędne badania jakości podczas całego procesu produkcyjnego, zarówno surowców jak i produktów, co zapewnia stabilną produkcję i wysoką jakość produkowanych materiałów.

Lista możliwych do wykonania badań dla oferowanych wyrobów:

 • gęstość i gęstość nasypowa
 • wytłaczalność z pomiarem parametrów ciśnienia, obciążenia i temperatury,
 • pomiar koloru L*a*b*
 • stabilność termiczna
 • twardość
 • własności mechaniczne: wydłużenie, wytrzymałość, udarność
 • parametry elektryczne: rezystywność skrośna, przenikalność elektryczna
 • starzenie cieplne tworzyw
 • badania odporności na warunki atmosferyczne
 • wskaźnik szybkości płynięcia
 • odporność na niskie temperatury
 • migrację
 • indeks tlenowy

Dodatkowo jeżeli wymagana jest dodatkowa atestacja korzystamy z laboratoriów zewnętrznych takich jak Instytut Techniki Budowlanej czy Gdański Uniwersytet Medyczny.​

 
 

Marki Grupy ORLEN