• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
HySTrAm
HySTrAm-logo.png​​
ANWIL zaangażowany w projekt badawczo-rozwojowy HySTrAm

Założeniem projektu HySTrAm jest opracowanie metod  transformacji wodoru w amoniak, mając na uwadze istotny w polityce europejskiej aspekt dekarbonizacji sektora energetycznego.
W ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji (2021-2027) Horyzont Europa, konsorcjum pozyskało dla projektu HySTrAm 5,7 miliona euro na realizację prac B+R w celu wdrożenia zastosowań zielonego amoniaku w przemyśle niskoemisyjnym oraz przełomowych technologii w obszarze magazynowania wodoru.

 

W najbliższych trzech latach w ramach projektu będą realizowane prace w obrębie poniższych celów:

 

§  opracowanie funkcjonalnych materiałów katalitycznych/sorpcyjnych do syntezy amoniaku;

§  opracowanie nowych ultraporowatych materiałów o wysokich możliwościach magazynowania H2;

§  wykonanie lekkiego kompozytowego zbiornika do magazynowania wodoru po adsorpcji fizycznej;

§  zaprojektowanie, budowa, optymalizacja i przedstawienie dynamicznie działającego reaktora ze złożem stałym do syntezy amoniaku;

§  demonstracja rozwiązania na poziomie TRL5;

§  opracowanie uzasadnienia biznesowego.

 

Nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań w ramach HySTrAm pracować będzie konsorcjum składające się z 16 partnerów, w tym  dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostek badawczo-rozwojowych obejmujące cały europejski łańcuch wartości. Koordynatorem prac jest Uniwersytet w Aalborgu (Dania).

 

Projekt realizowany jest od czerwca 2022 i zakończy się w połowie 2025 r.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN