• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia

2018

 • 35-lat temu w ANWILU po raz pierwszy w Polsce wyprodukowano pierwsze ilości polichlorku winylu (PCW)
 • Osiągnięty wolumen produkcji: 30 milionów ton nawozów.
 • Unia Europejska docenia kolejne innowacyjne projekty ANWILU. Łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania trafi na zwiększenie efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych.

2017

 • ANWIL otrzymuje dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu pt. Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC.
 • Fundacja ANWIL dla Włocławka zwiększa obszar działania o gminy ościenne: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i Gminę Włocławek, a także zyskuje status organizacji pożytku publicznego.

2016

 • Jubileusz 50-lecia ANWIL S.A.
 • Rekord produkcji: ANWIL - po raz pierwszy w swojej historii - wyprodukował 31 tys. ton chlorku winylu i polichlorku winylu w 31 dni.

2015

 • Osiągnięty wolumen produkcji: 6 milionów ton PCW.

2014

 • Powołanie Fundacji ANWIL dla Włocławka.

2013

 • Powstaje ekologiczna suszarnia osadów i nowa linia paletyzacji nawozów.

2012

 • 100 proc. akcji ANWILU staje się własnością PKN ORLEN.

2006

 • Zakończenie rozbudowy wytwórni chloru i ługu sodowego oraz zmiana technologii produkcji na membranową.

2002

 • Podpisanie umowy na budowę instalacji wytwarzającej granulaty PET.

1999–2003

 • Rozbudowa i modernizacja instalacji chlorku winylu i polichlorku winylu, budowa nowej linii do produkcji saletrzaku oraz jednej z najnowocześniejszych w Polsce instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych.

2003

 • Osiągnięty wolumen produkcji: Pierwszy milion ton saletrzaku.

2000

 • Otwarcie wytwórni saletrzaku.

1997

 • Zmiana nazwy firmy na ANWIL S.A.

1994

 • Osiągnięty wolumen produkcji: Pierwszy milion ton PCW.

1993     

 • Zakłady Azotowe Włocławek stają się spółką Skarbu Państwa.

1989-1992

 • Budowa i rozruch wytwórni granulatów PCW.

1989

 • Osiągnięty wolumen produkcji: 10 milionów ton saletry.

1976-1985

 • Budowa instalacji polichlorku winylu oraz nowej elektrociepłowni.

1974

 • Osiągnięty wolumen produkcji: Pierwszy milion ton nawozu.

1972

 • Osiągnięty wolumen produkcji: 100 tys. ton saletry.

1971-1972

 • Uruchomienie wytwórni saletry amonowej, kwasu azotowego i amoniaku.

1966

 • Zapada decyzja o budowie Zakładów Azotowych we Włocławku.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN