• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O firmie
Należymy do grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywamy istotną rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie naszej działalności sięgają 1966 roku - jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapewnia nam stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii.
 
Silną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku zawdzięczamy przede wszystkim najwyższej jakości naszych produktów, zaspokajających oczekiwania klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Jesteśmy liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Przewodzimy krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkujemy suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL).
W dążeniu do najwyższej jakości produktów wspiera nas System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, ale przede wszystkim doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Zespół 1261 osób to nasz największy atut. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji w ramach naszej organizacji pozwala nam realizować ambitne plany biznesowe. Dbamy o to, by praca w naszej firmie zapewniała satysfakcję oraz możliwości godzenia celów zawodowych i osobistych.

Dążąc do minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego serii PN-EN ISO 14001. Już od blisko dwóch dekad uczestniczymy w programie „Odpowiedzialność i Troska”, łączącym wiodące firmy branży chemicznej na świecie wokół idei ochrony środowiska i zdrowia.
Należymy do najważniejszych branżowych organizacji, takich jak:
• Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
• Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
• Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki,
• Klub Polskiego Forum ISO 9000,
• Europejska Federacja Producentów Chloru ”EuroChlor”,
• „Plastics Europe” (stowarzyszenie branży producentów polimerów),
• Europejska Rada Producentów Związków Winylowych „ECVM”,
• Europejskie Stowarzyszenia Producentów Nawozów "Fertilizers Europe".
 
 
 

Marki Grupy ORLEN