• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Przynależność do organizacji branżowych

fertilizers.jpgFertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów) zrzesza i reprezentuje największe europejskie przedsiębiorstwa przemysłu nawozowo-chemicznego. Organizacja dba o ochronę konkurencyjności na rynku, troszczy się o rentowność realizowanej produkcji, a także działa na rzecz rozwoju potencjału produkcyjnego. Fertilizers Europe koncentruje swoje działania również na edukacji społeczeństwa w zakresie wykorzystywania nawozów w produkcji rolnej. Nadzoruje interesy całego unijnego rynku nawozowego oraz odpowiada za kontakt z innymi podmiotami i instytucjami międzynarodowymi.

 

euro-chlor.jpg
Euro Chlor
(Europejska Federacja Producentów Chloru) reprezentuje interesy przedsiębiorstw przemysłu chloro-alkalicznego w Europie. Organizacja promuje najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska w całej branży. Euro Chlor należy do Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego – Cefic.

 

pipc.jpg
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
(PIPC) jest organizacją reprezentującą największych producentów chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy transportowe, dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe, firmy konsultingowe i instytuty naukowe. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego Cefic – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

 

International Fertilizer Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe) zrzesza firmy zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania, a także organizacje badawcze, naukowe i edukacyjne, koncentrujące swoje działania na kwestiach związanych z produkcją roślinną.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN