• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wolontariat pracowniczy

Do przyświecającej nam idei społecznej odpowiedzialności biznesu nie musimy przekonywać pracowników, ponieważ w ich gronie znajduje się wielu wolontariuszy. ANWIL chętnie wspiera finansowo ich działalność, dlatego w 2016 roku postanowiliśmy stworzyć program Pomagam, bo lubię, w ramach którego pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie autorskich inicjatyw, których celem jest niesienie wsparcia lokalnej społeczności.

W latach 2016–2017 sfinansowaliśmy 22 projekty, w które zaangażowało się ponad 300 pracowników, a więc 25 proc. załogi firmy. Wśród realizowanych działań znalazły się do tej pory m.in. zajęcia rekreacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych i prace remontowe we włocławskich przedszkolach, pomieszczeniach hufca oraz szpitala. W wielu przypadkach w autorskich projektach pracowników - oprócz kolegów i koleżanek z pracy - uczestniczyli także członkowie ich rodzin i znajomi.

 
 

Marki Grupy ORLEN