• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bezpieczny ANWIL 2013
Program „BEZPIECZNY ANWIL 2013”

Z końcem minionego roku zakończyła się kolejna edycja Programu „BEZPIECZNY ANWIL”. To pierwszy pełny rok funkcjonowania Programu z własnym budżetem oraz jasno określonymi zadaniami. Rezultaty oceniać należy w kategorii sukcesu – osiągnięty w 2012 roku wskaźnik wypadkowości na poziomie 1,81 był kolejnym, najniższym w dotychczasowej historii Spółki. Ten wynik cieszy, zwłaszcza mając na uwadze realizację dużych zadań remontowych w minionym roku. Czy może być jeszcze lepiej? Taki cel stawiamy sobie w ANWILU wszyscy, dążąc do stanu idealnego, który zawiera się w haśle:

100% BEZPIECZEŃSTWA = ZERO WYPADKÓW

baner internet Program.jpg 
 
Z początkiem stycznia rozpoczynamy realizacje Programu Bezpieczny ANWIL 2013

Ustawiczne podnoszenie stanu bezpieczeństwa pracy jest celem podstawowym Programu „BEZPIECZNY ANWIL 2013”, który w tym roku realizowany będzie pod hasłem:

„ANWIL MIEJSCEM BEZPIECZNEJ PRACY”

Obok bezpieczeństwa pracowników, niemniej ważnym elementem realizacji Programu jest podnoszenie bezpieczeństwa pożarowego i procesowego.

Niezwykle istotnym przesłaniem Programu jest zasada, że każdy pracownik odpowiada za swoje bezpieczeństwo, na swoim miejscu pracy, ale też odpowiedzialny jest za najbliższe otoczenie, za bezpieczeństwo pracy współuczestników danego procesu. Stąd szczególna rola przypada osobom szczebla zarządzania, od brygadzisty po najwyższe kierownictwo firmy.

Kontynuować będziemy Programu BEZPIECZNA GRUPA ANWIL skierowany na poprawę bezpieczeństwa pracy w całej Grupie Kapitałowej ANWIL oraz spółki zewnętrzne funkcjonujące na terenie ANWILU. W zakresie wymogów bezpieczeństwa pracy muszą po prostu przyjąć standardy obowiązujące w ANWILU, innej drogi nie ma.

W ramach Programu „BEZPIECZNY ANWIL 2013” zamierzamy między innymi:

  • Kontynuować realizację zadań remontowych i inwestycyjnych poprawiających szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy
  • Wdrożyć systemy (SKR) Systemu Kontroli Remontów oraz (SNP) Systemu Nadzoru Pracy
  • Udoskonalić w pełni elektroniczny system zgłaszania zagrożeń w miejscu pracy
  • Kontynuować modernizację oznakowania na terenie ANWILU S.A. wpływającą na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego
  • Kontynuować praktyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ppoż.
  • Kontynuować Konkurs Liga Mistrzów Bezpiecznego ANWILU
  • Nagradzać pracowników za aktywność w zgłaszaniu zagrożeń w miejscu pracy

Nadzór nad realizacją Programu „BEZPIECZNY ANWIL 2013” sprawuje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Zarządu, służby BHP, Związków Zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy oraz obszarów najbardziej związanych z bezpośrednią realizacja zadań tj. Prewencji i Służb Utrzymania Ruchu.

Jedną z podstawowych przesłanek Programu „BEZPIECZNY ANWIL 2012” jest uzmysłowienie wszystkim pracownikom, że Każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i osób, z którymi współpracuje.

Niemniej ważnym jest wywołanie u pracowników nawyku zawierającego się w haśle:

 Bądźmy uważni i zwracajmy uwagę na zagrożenia!

A2-v3-RGB-v4.jpg


 
 
 

Marki Grupy ORLEN