• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BHP
Bezpieczeństwo osób pracujących w naszej Firmie oraz naszego bliższego i dalszego otoczenia to bezwzględny priorytet, któremu podporządkowujemy wszystkie działania. Ramy wszelkich działań mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wyznaczają nam m.in. wysokie standardy obowiązujące w Grupie ORLEN. Wierność zawartych w nich zasadom daje pewność, że działalność produkcyjna ANWILU jest bezpieczna dla osób przebywających na terenie naszego zakładu, a także dla bliższego i dalszego otoczenia. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje kadry specjalistycznej oraz realizowane inwestycje, dzięki którym stale doskonalimy funkcjonujące systemy bezpieczeństwa. 

Naszymi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa są: 
  • identyfikacja potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych, 
  • zapobieganie awariom i zapewnienie gotowości wszystkich służb na wypadek awarii, 
  • postępowanie na wypadek awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
  • zapewnienie pracownikom dostępu do kluczowych informacji związanych z zarządzaniem ryzyka.
 
 

Marki Grupy ORLEN