• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ANWIL S.A. udziela:

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ANWIL S.A.
Piotr Kącki
e-mail: daneosobowe@anwil.pl
tel.: (24) 202 10 05

Kontakt możliwy również za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek 
z dopiskiem na kopercie: Dane osobowe

+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej.
+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Kontrahentem.
+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu na obiektach ANWIL S.A.
+  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego.
+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (staż, praktyki).
+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób zarejestrowanych na profilach społecznościowych ANWIL S.A.
+  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób zarejestrowanych na profilach społecznościowych ANWIL S.A. oraz korzystających z Newslettera
+  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktujesz się z ANWIL S.A. za pomocą dostępnych formularzy na stronie internetowej ANWIL S.A. lub wysyłasz zapytanie na ogólny email ANWIL S.A.
+  Informacja o przetwarzaniu danych dotycząca osób odwiedzających i przebywających w obiektach należących do ANWIL S.A.
+  Pliki cookies
+  Klauzula RODO w stosunku do Uczestników Konkursu na portalu Facebook z okazji 55-lecia ANWIL S.A. ,,Powrót do przeszłości”
 
 

Marki Grupy ORLEN